Danmarks Breve

TIDLIGERE UDKOM: ROBERT NEIIENDAM ...

TIDLIGERE UDKOM:

ROBERT NEIIENDAM

KONG CHRISTIAN DEN SYVENDE

SOM SKUESPILLER

HOFTHEATRETS HISTORIE I DETS

TIDLIGSTE TID

(HISTORISK TIDSSKRIFT. 8 R., II)

DANSK THEATERHISTORIE

I NORDSLESVIG 1864—1910

(SØNDERJYDSKE AARBØGER. 1910)