Danmarks Breve

Af de meddelte Breve findes: Nr. :...

s. 281 Af de meddelte Breve findes:

Nr. : 1, 4—8, 10, 12, 16, 19, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 38, 40—42, 47, 48, 52, 58, 59, 62—75, 77, 81, 83, 85, 87, 88, 90—97, 100—06, 108—10, 112. 115—24, 126, 127, 134—43, 146—48, 150, 151, 153, 155—58, 160, 161, 163, 165, 166, 169, 170, 173, 177—83, 186, 187 i det kgl. Theaters Arkiv (Regnskaber 1749—1802; Dokumenter og Breve 1772 — 92; indkomne Breve 1792—1840; uregistr. Breve; Kgl. Resolutioner 1792 —1840; Deliberationsprot.) i Rigsarkivet.

Nr. : 13, 18, 25, 29, 35, 37, 45, 46, 49—51, 54—57, 61, 76, 86, 89, 98, 99, 111, 114, 128—132, 162, 171 findes paa det kgl. Bibliothek.

s. 282 Nr. : 2, 3, 9, 11, 14, 15, 24. 39, 78-80. 82, 84, 113, 125, 133, 152, 159, 167, 168, 174 samt »Det dramatiske Selskabs Love« ejes af Hr. Skuespiller ved det kgl. Theater Nicolai Neiiendam.

Nr. : 17, 22, 23, 28, 154, 164 findes i »Kjøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger«, henholdsvis i Aargang 1771, Nr. 54, 181, 191; Aargang 1773, Nr. 51; Aarg. 1796, Nr. 32; Aarg. 1773, Nr. 6.

Nr. : 60, 144, 145, 172 findes paa Universitets Bibliotheket.

Nr. : 43, 44, 53 tilhører Fru Professorinde Nikolaj Bøgh, som venligst har stillet disse Breve til Udgiverens Disposition.

Nr. : 34, 107, 175—76 findes i Rigsarkivet, henholdsvis i Ansøgninger, indk. i Regeringsperioden 1772—84; indk. Breve til Cancelliet, 1804; Danske Cancelli, 2det Depart. Miss. og aabne Breve 1802, Nr. 1470.

Nr. : 20—21 er meddelt efter Bobé: Interiører fra Fr. V.s Hof, 242.

Nr. : 32 findes i det kgl. Theaters Bibliothek.

Nr. : 149 i Udgiverens Eje.

Nr. : 184 er meddelt efter Fortalen til Skuespillet »Velgiørenheden«.

Nr. : 185 findes i Politirettens Arkiv, Landsarkivet.

En Del af Brevene er tidligere trykte ved Edgar Collin, Arthur Aumont, Birket Smith, Chr. Behrend, Edv. Agerholm m. fl., men Udgiveren har foretaget Afskrifterne efter Originalerne. Hvor intet Kildested er angivet i Anmærkningerne til Brevteksterne, findes de benyttede Breve i Theaterarkivet (Rigsarkivet), hvis ældste Del, dog ikke Regnskaberne, gik til Grunde ved Slotsbranden 1794.