Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Henrik Steffens (1803-uu-uu)

1803.
Fra Steffens.
(Kiøbenhavn.)

Beste Job!

Kied af Byen og dens qvalme Muure, kied af Spradebasser, Assembleer, Klubber, Maskerader, Byesnak, længes jeg efter Landets stille og uskyldige Glæde (cfr. danske Tilskuer, Pavels, Guldberg, Voss, Wieland etc. etc. etc. paa tusinde Steder), og vil nyde denne hos Dig. — Nei, alvorlig — jeg er saa tilsølet i Byen, saa fuld af Smuds og Lærdom, at jeg trænger til et Bad, og dette vil jeg tage hos Dig. — Paa Onsdag reiser jeg ud til Dig og bliver hos Dig Fredag, Løverdag og Søndag. Jeg veed, Du vil med Giæstfriehed og oplyst Tolerance huuse en forskregen Atheist og Gudsbespotter, der uden Skam og Skye vover at erklære disse Tiders Theologie for apokryphisk — og den udskregne Goethe for canonisk.

Seenere reiser jeg uden Tvivl til Holsteen, for at finde en Saltkilde i Oldeslohe, og tænker da ogsaa at besøge — og undersøge — Præsten i Spiellerup og Kalken i Faxøe paa samme Reise.

Din Ven
H. Steffens. *)