Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: ukendt (1814-04-12)

Fra et Par unævnte Tilhørere.
Kiøbenhavn, 12te April 1814.

Som Legemidler for den Syge, saa ere Ord for en bedrøvet Sjæl —saa lyder et gammelt Ordsprog; og mine egne Sorgens Dage have tilfulde overbeviist mig om dets Sandhed. Jeg har bedrøvede Sjæle at trøste; men hvor kunde jeg faae mere trøsterige, mere helbredende Ord end dem, med hvilke De i Gaar søgte at borttage Døden dens Braad, og vende det nedslagne Blik fra Jorden op mod Himmelen? Jeg følte deres Kraft, føler den end, skal længe føle den, og ligesaa længe velsigne den, der trøstede mig med dem. Jeg velsigner den Time, da Forsynet kaldte Dem til Hovedstaden, hvor man i saa høi Grad trænger til evangeliske Lærere. — Jeg nævner mig ikke, da jeg ikke har den Ӕre at være kiendt af Dem. —