Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Knud Lyne Rahbek (1825-03-28)

Fra Rahbek.
Bakkehuset, 28. Martii 1825.

Kiæreste Mynster!

Endelig sender jeg dig med Undseelse og Tak dine „Characteristiker og Kritiker" *) tilbage, dem jeg, om jeg ikke tager feil, i Spiellerup laante af dig, hvorfor der og endnu hænger noget Spiellerupsk ved dem, saa jeg med Voltaire fristes til at sige:

Je vous reçus avec tendresse.
Je vous rends avec douleur.

Jeg har imidlertid det fromme Forsæt, ved første Leilighed at skaffe mig den nye Udgave af dette indholdsrige Skrift, hvoraf jeg maaskee just har lært saa meget mere, som jeg ikke allevegne er enig med Forfatterne.

Med allerførste skal anden Deel af mine „Erindringer" giøre dig sin Opvartning; maatte den hos dig og dine Lige finde samme kiærlige Modtagelse som den første. Ogsaa den er blevet mere Confessions, og mindre Mémoires, **) end jeg havde ventet, og maaskee ønsket og burdet; men det er vanskeligt at tale om sig selv, og ikke enten sige for lidet eller for meget, især naar man, som jeg, har drømt at leve den største Deel af sit Liv for sig selv, og just derved er kommet i den Nødvendighed, at maatte leve det for Andre. Imidlertid

„Ich wollt' um Alles in der Welt Die gute Meinung nicht verlieren, deren Mich ein so braver, frommer, lieber Mann Einmal gewürdigt," —

og jeg føler for vel, hvor meget af mit Færd, udrevet af sin Sammenhæng, seet uden Hensyn til dets Drivefiedre og Be s. 106 væggrunde, maa vise sig fra en sælsom Side. Dog — Bogen vil og maa snart tale for sig selv.

Niecen, som sidder midt i sit Æskearbeide til de Vandlidte *) , hilser hierteligst Onkelen og Tanten, og jeg er

Din gamle
Rahbek.