Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Henrik Steffens (1829-04-20)

Fra Steffens.
Breslau 20. April 1829.

Jeg skriver dig i al Hast, at jeg er beskiæftiget med en stor Reise, som jeg vil antræde til Eder. Jeg reiser over Berlin — hvor min Kone og Datter bliver hos deres Beslægtede — og over Ystad til Stockholm — til Berzelius — derfra over Upsala til Christiania — besøger min Søster i Vang og undersøger Jøtunbierget, og kommer derpaa igiennem Skaane til Kiøbenhavn. Efter min Plan maae jeg kunde komme til Kiøbenhavn i Begyndelsen af August — Jeg tænker at blive der 14 Dage, at besøge min Søster i Fyen og — dersom Pengene strækker til — at reise over Hamburg — ellers over Kiøbenhavn med et Skib til Stettin, tilbage.

— Du kan, kiære Mynster, skrive til Christiania — jeg kommer der i Midten af Junii.

s. 145 Jeg holder det for saare overflødigt at skrive et Ord videre. Hvor meget har jeg at sige — og fremfor alle Mennesker dig — min tidligste Ungdoms Ven — og fremfor alting efter at jeg har læst dine Arbeider — dine Prædikener isærdeleshed. — Hils alle Venner.

Din troefaste
Steffens. *)