Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hector Frederik Janson Estrup (1843-02-06)

Fra Samme.
Kongsdal, 6te Februar 1843.

— Jeg skal blot endnu tillade mig tvende historiske Bemærkninger i Anledning af vore forskjellige Anskuelser: 1) Det staaer meget slet til med den classiske Underviisning i Frankeriges collèges. Dog udmærke de Franske sig, ikke ved dyb, men ved en saa klar Tænkning, som i Almindelighed ikke træder frem hos tydske og engelske Lærde og Statsmænd; hvorfor de ogsaa tale friere og bedre. *) 2) Englænderne hente store Dannelse i deres offentlige Liv end i deres forældede Skoler. Det var ogsaa i dette offentlige Liv, at de Grækere og Romere dannedes, der i vore Skoler betragtes som Dannelsens første Subsidier. —