Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hans Bastholm (1846-12-25)

Fra H. Bastholm.
Slagelse 25de Dctbr. 1846.

Deres Højærværdighed

aflægger jeg herved min ærefrygtsfulde Taksigelse for Meddelelsen af den kongelige Resolution om min Entledigelse, og for den Bistand, De derved har forundet mig, at den fik et Udfald efter mit Ønske. — — Jeg er glad ved at komme til Roe, og seer det høiere Liv haabsuldt og længselsfuldt irnøde.

s. 247 Jeg har studeret meget i mit Liv og utrætteligt søgt efter Sandhed, hvorom mine Haandbøger kunne vidne; men efter et høiere Lys i en aandelig Verden maae Sandhedens svage Ven længes. — Da De er en saa udmærket Mand, har det giort mig ondt, at jeg aldrig har kunnet tale aleene med Dem — Dog hvad kunde det hielpe mig; hvorledes kunde De have den Tillid til min Discretion og min Taushed, at De kunde modtage mine Bekiendelser og betroe mig Deres?

Det har smertet mig at erfare, at Deres Helbred har liidt; men vi skulle blive svage, inden vi kunne blive stærke — Alt vendes dog engang til det Gode.

Deres høiagtelsesfulde og taknemmelige
H. Bastholm.