Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Bernhard Severin Ingemann (1850-02-05)

Fra Ingemann.
Sorø 5te Febr. 1850.

Jeg bringer Deres Høiærv. min forbindtligste Tak for Deres sande, inderlige og skjønne Afskedsord til Adam Øhlenschlæger. Det er saa Faa, der ved en saadan stor og Alle berørende Begivenhed vide at lade Sorgen og Tabet vederfares sin fulde Ret, uden at skade den sande Følelse ved nogen Overspændthed og Overskriden af den uomtvistelige Sandhed. Enhver, der holder Øhlenschlægers Minde i Ære, maa saa meget mere paaskjønne det Slutningsheld ved hans saa fuldstændige Digterlivs Lykke, at den Ven skulde overleve ham, der besindigst og værdigst kunde udtale Folkets sande Følelse ved hans Grav.

Med Høiagtelse og Taknemlighed,
Deres ærbødigst hengivne
B. S. Ingemann.