Danmarks Breve

BREV TIL: Oluf Christian Olufsen FRA: Christian Henriksen Pram (1794-03-01)

Pram til Olufsen.

d. 1. Martii 1794.

Broder. Min Kone har skrevet Dig til, at Slottet er brændt. Det samme skal jeg udfeirligere melde Dig paa Tirsdag, om Gud vil. I Aflen vil han ikke, da han har ladet Kl. blive 7, inden mine uundvigelige Sysler ere endte, at jeg maae melde Dig meere end, at jeg ikke er brændt, Gancelliet heller ikke; men alle vore Papirer bragte i yderste Uorden, hvilket fordrer megen Tiid til at rette; at heller ikke Kongens store Bibliothek er brændt, men Haandbibliotheket 2) , og Wandals 3) Danica, som han havde solgt til Scavenius for 500r... Livrente, at dette blev brændt, fordi Wandal var saa snydefuld, at han neppe kunde lade sig selv redde for Ilden — at min norske Reise formodentligen ogsaa er s. 73 foraendt, da jeg nu vel næppe faaer Penge at reise for; men at ikke min Taknemmelighed for Dit Venskab og Godhed i Almindelighed, isaer for Dit sidste kiere Brev, have lidt mindste Skaar. Lev lyksalig.

Pram.