Danmarks Breve

BREV TIL: Carl von Linné FRA: Georg Christian Oeder (1761-06-20)

TILLÆG
Uddrag af Breve fra Oeder og Kratzenstein til Linné,
udg. af Schiødte (nr. 10, 11 og 30) og oversatte af Fru, Dr. phil.
Ingeborg Hararaer-Jensen.
1. Oeder til Linné 20 Juni 1761. (Schiødte nr. 10 p. 353).

»— — — — Hvis vore arabiske rejsende, som vi nylig har hørt er ankommet til Marseille, fra de Egne, som de kommer til, sender Frø, der kommer mig i Hænde, lover jeg Dig en lige Del af alt, og jeg beder Dig ikke at fæste Lid til, hvad Du maaske vil faa at høre af den gode Forskål, hvem jeg for Resten sætter stor Pris paa, men som sandelig var altfor glad ved sine egne Ideer og sandelig ikke forstod at give Slip paa dem, som Hoffolk siger, de bonne grace ; Du maa saaledes ikke tro, at vi nærer Uvilje mod Eders Nation, der er vor Ven og Nabo; hvis det var saaledes, havde der sandelig overhovedet ikke været Spørgsmaal om Hr. Forskål — — — —«.