Danmarks Breve

BILAG 40 HIDTIL UTRYKTE BREVE OG D...

s. 91 BILAG

40 HIDTIL UTRYKTE BREVE OG
DOKUMENTER
(EFTER ORIGINALERNE I RIGSARKIVET)
SAMT ET TILLÆG MED OVERSÆTTELSE
AF TRE TIDLIGERE TRYKTE BREVE

s. 92 Prøver paa Forsskåls Haandskrift: Foroven Slutningen af Brevet fra Rhodos, 21. Sept. 1761 (Brev 18), forneden Begyndelsen af F.’s sidste Brev, fra Mokka 9. Juni 1763 (Brev 36).