Danmarks Breve

Benyttet Litteratur. De ved udenla...

s. 88 Benyttet Litteratur.

De ved udenlandske Skrifter i [ ] vedføjede Bogstaver B, K og U betyder henholdsvis Botanisk Bibliotek, Det Kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket og angiver, at vedkommende Bog findes der.

Andersson, Lars Gabriel: Några svenska forskningsresor från föregående tider. II. Peter Forskål. — Fauna och Flora 1911: 201—219. — [Væsentlig et Udtog af Lagus].

Ascherson, P.: Die Bestäubung einiger Helianthemum-Arten. — Sitzungs-Berichte d. Ges. Naturf. Freunde zu Berlin 1880: 97—108. [U].

— Forskai über die Metamorphose der Pflanze. — Berichte d. deutsch. Bot. Ges. 2: 293—297. 1884. [B].

— Zur Synonymie der Eurolia ceratoides (L.) C. A. Mey. und einiger ägyptischer Paronychieen. — Oesters Bot. Zeitschr. 39: 99, 125, 252, 297, 324. [B].

— et Schweinfurth, G. : Illustration de la flore d’Égypte. — Mémoires de l’Institut Égyptien 2: 25—260. 1887. — Supplément. — Ibid. p. 745 — 785. 1889. [K].

Beneyton, A.: Mission d’études au Yémen.— La Geographie 28: 201—219. 1913. [K].

Botta, P. É. : Notice sur un voyage dans l’Arabie Heureuse. — Archives du Mus. d’Hist. Nat. 2: 63-88. 1841. [B].

Brünnich, Morten Thrane: Historisk Indledning til Natur-Videnskabernes Fremgang under de danske Konger siden Universitetets Stiftelse. Kbhvn. 1782. Fol.

C.—M. : Pehr Forskål. — Biogr. Lexicon öfver namnkunnige svenska män 5: 34—43. Upsala 1839. [U].

Dahl, Ove: Biskop Gunnerus’s virksomhed fornemmelig som botaniker, tilligemed en oversigt over botanikens tilstand i Danmark og Norge indtil hans Død. — Det kgl. norske Vidensk. Selsk. Skr. 1889—1890: 102 — 253. Trondhjem 1892 [U]. — Tillæg II. Uddrag af Gunnerus brevveksling. — Ibid. i forsk. Bind indtil 1910. [Samlet i et Bind i B].

Decaisne, J. Plantes de l’Arabie Heureuse, recueillies par M. P. - É. Botta. — Archives du Mus. d’Hist. Nat. 2: 89—199. 1841. [B].

Deflers, A. Voyage au Yemen. Journal d’une excursion botanique faite en 1887 dans les montagnes de l’Arabie Heureuse. Suivi du catalogue des plantes recueillies etc. Paris 1889. [B].

Didrichsen, F. For Hundrede Aar siden: Smaa Samlinger til et Tidsrum af den danske Botaniks Historie. — Naturh. Tidsskr. 3 B. 6: 49 — 102. 1869. — [Biografi af J. Tyge Holm].

s. 89 Engler, A. Die Entwickelung der Pflanzengeographie in den letzten hundert Jahren. — Humbolt Centenar-Schrift der Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1899

Fries, Th. M. Linné. Lefnadsteckning I—II. Stockholm 1903. [Heri kort Biografi af Forsskål i 2: 58 — 61].

— Bref och skrifvelser ... se under Linné.

Gosch, C. C. A. Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur. Anden Afdeling. Første Bind, Kbhvn. 1873.

van Hall, H. C. Epistolae ineditae Caroli Linnaei. Groningae 1830. [B].

Hansen, Holger: Natural- og Husholdnings-Kabinettet paa Charlottenborg. — Histor. Medd. om København 5: 181—201. 1915.

Harris, Walter B. Ajourney through the Yemen and some general remarks upon that country. — Edinburgh and London 1893. [K].

Hornemann, J. W. Om Martin Vahls Fortjenester af Naturkyndigheden som Videnskabsmand og Lærer. — Vid. Selsk. Naturv. og Math. Forhdl. I : 1—22. 1821.

— Om de danske, norske og holstenske Botanikere og Botanikens Yndere, som have nydt den Ære, at deres Navne ere blevne tillagte Planteslægter til Erindring om dem. — Krøyers Naturh. Tidsskr. 1: 550 — 595. 1837.

Hult. Se Linné.

Hz. [rimeligvis J. G. Heinze, Prof. i Göttingen]: Anmeldelse af »Flora ægyptiaco-arabica« — Allg. deutsche Bibliothek 32. 2. Stück: 327 — 335. 1777. [U].

Kordes, B. Noch Etwas über Peter Forskaal. — Kieler Blätter 4: 113—131. 1817. [U]. — [Supplerende Bemærkninger til Nekrologen over Garsten Niebuhr].

Lagos, Wilh. Strödda blad. Nytt och gammelt i historiska och humanistiska ämnen. I. Petter Forskåls lefverne. Helsingfors 1877. Med et Portræt af Forsskål. [U].

Lange, Joh. Erindringer fra Universitetets botaniske Have ved Charlottenborg. — Bot. Tidsskr. 9: 1—68. 1876.

Legré, Ludovic. La Botanique en Provence au XVIIIe siècle. Pierre Forskal et le Florula Estaciensis. Marseille 1900. [Bibl. Warming].

Linné, Carl v. Opobalsamum declaratum. — Amoen. Acad. 7: 55—73. 1764. [B].

— Mantissa plantarum I—II. Holmiæ 1767, 1771. [B].

— Egenhändiga Anteckningar af Carl Linnæus om sig sielf, utg. af Adam Afzelius. Stockholm 1823. [B].

— Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Första Afdelningen. Del I —VI. Utgifna och med opplysande noter försedda af Th. M. Fries. Stockholm 1907—1912. — [Forsskåls Breve findes i Del VI p. 110—169, m. 1337-1364]. — Andra Afdelningen. Del I. Utg. af Hult. 1917. [Se ogsaa van Hall, Schiødte og J. E. Smith].

Lüdtke, W. Carsten Niebuhr’s Nachlass in der Kieler Universitäts-Bibliothek. — Zeitschr. d. deutsch, morgenländischen Ges. 64: 565—568. 1910. [K].

s. 90 Michaelis, Johann, David: Fragen an eine Gesellschaft Gelehrter Männer, die auf Befehl Ihro Majestät des Königs von Dänemark nach Arabien reisen. — Frankfurt am Mayn 1762. [K, U].

— Literarischer Briefwechsel von. Geordnet und herausgegeben von Joh. Gottlieb Buhle. I—III. Leipzig 1794—1796. [K, U]. [De den arabiske Rejse vedrørende Breve med adskillige Bilag findes i vol. I, nr. 81—125 og vol. II, nr. 1—25].

Muschler, Reno: A Manual Flora of Egypt. I—II. Berlin 1912. [B].

Niebuhr, Carsten: Beschreibung von Arabien. Kopenhagen 1772.

— Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Erster Band. Kopenhagen 1774.

Niebnhr, G. B. Carsten Niebuhr’s Leben. — Kieler Blätter 3: 1—86. 1816. [U]. — Oversat til Dansk i Athene 8: 1—37, 117—166. 1817.

Rottböll, Chr. Friis: Descriptiones plantarum rariorum iconibus illustrandas cum ... Programmate. Havniae 1772.

— Descriptionum et Iconum rariores et pro maxima parte novas plantas illustrantium Liber Primus. Hafniæ 1773.

Schiødte, J. C. Af Linnés Brevvexling. Aktstykker til Naturstudiets Historie i Danmark. — Naturh. Tidsskr. 3. R. 7: 333—522. 1870-71.

Schweinfurth, G. Ueber seine Reise nach dem glücklichen Arabien. — Verhdl. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1889: 299—308. [U].

— Ueber die Florengemeinschaft von Südarabien und Nordabessinien. — Ibid. 1891: 531—550. [U].

— Sammlung arabisch-äthiopischer Pflanzen. Ergebnisse von Reisen in den Jahren 1881, 88, 89, 91 und 92. — Bull. de l’Herb. Boiss. 2 Appendix Nr. II. 1894, p. 1—10. [Polypodiaceae-Orchidaceae]. — Ibid. 4 Appendix Nr. II. 1896, p. 21—266. [Piperaceae-Leguminosae]. — Ibid. 7 Appendix Nr. II. 1899, p. 267—340. [Geraniaceae-Balsaminaceae]. — [Ufuldendt]. [B].

Smith, James Edward : A selection of the correspondence of Linnæus, and other Naturalists. I—II. London 1821. [B].

Steffens, Henrik: Botanikens Skæbne i Dannemark. I C. L. Wildenow: Udkast til en Lærebog i Botaniken oversat af H. Steffens. Kiøbenhavn 1794, p. 349-365. [U].

Svenskt Pantheon: Petrus Forskål. 17. Hefte. 1834, p. 34-67, med F.’s. Portræt. [K].

Vahl, Martin: Symbolae Botanicae, sive plantarum, tam earum, quas in itinere, imprimis orientali, collegit Petrus Forskål, quam aliarum etc. Hafniæ I—III. 1790—1794.

— Enumeratio plantarum, vol. I —II. Hauniæ 1804—1805.

Warming, Eug. Den danske botaniske Litteralur fra de ældste Tider til 1880. — Bot. Tidsskr. 12: 42 — 131, 158—247.

[Anonymus]: Zoëga. — Nogle Efterretninger om Etatsraad og Finanzdeputeret J. Zoëgas Levned. — Minerva, Maj 1789: 169—204.