Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan Georg Forchhammer (1834-06-04)

4.

S. T. Herr Professor Nielson.


Lund
.

Kjære Nielson

Overbringeren heraf er Herr Lyell8) en af de meest udmærkede Geognoster og som efter min Mening netop angriber Sagen fra den rigtige Side. Han er desuden en s. 51 af de behageligste Mænd jeg kjender, saaledes at jeg er overbeviist, at hans Bekjendtskab vil være ligesaa interessant for dig som det har været for mig.

Jeg seer med Længsel dit Besøg imøde.

Kjøbenhavn4 Tuni 1834.

Din

G. Forchhammer.

P. S. Herr Lyell trænger til en Deel Oplysninger med Hensyn til Indretningen for sin fremtidige Reise, som du sikkert gjerne vil give ham.

G. F.