Danmarks Breve

BREV TIL: Sven Nilsson FRA: Johan Georg Forchhammer (1838-06-17)

16.

Herr Professor Nilsson i
Lund

Hermed en Damehat

i en Trææske

V G.

Kjære Ven

Hermed følger Hatten som min Kone efter bedste Skjønnende har udvalgt for din Frue; den koster 8 Rbdr 3 m&. og Trækassen hvori den er pakket 5 m&.

Saasnart jeg faaer Afstøbning af Craniet skal Du faae det til Laans. Jeg haaber Du kommer snart hertil, da det er mig umuligt, at tage til Lund, hvilket jeg forresten gjerne gjorde. Anbefal mig til Din Frue og kom snart til os.

den 17 Juni 1838.

Din

G. Forchhammer