Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: ukendt (1821-10-02)

S. T. Hr. Doktor Forkhammer

i
Thorshavn
.

Kirkeboid. 2. Oct. 1821.

Höistaerede!

Det giör mig meget Ondt, at jeg ei har Naale-Zeolither saaledes som de önskte Dem ulæderet. — Imidlertid sendes nogle faae, de bedste jeg eier af en anden Sort, som jeg beder De ei forsmaae!

Hvad Salget af Opalen angaaer, kan og bör jeg ei indlade mig i, skiönt jeg kunde have et lidet Antal gamle, ældre end Forbudet af 1818.

s. 142 Jeg udbeder mig Hr. Trevylians Adresse.

At De maae med Sundhed og bedste Vind snart naae Danmarks Kyster tilönskes Dem af

Deres ærbödige

N. Holm.