Danmarks Breve

BREVE J. G. Forchhammer til H. C. ...

s. 156 BREVE

J. G. Forchhammer til H. C. Ørsted 15. Junii 1821....................Side 23

— — - Grev Schimmelmann 14. Julii 1821 ... - 26

— — - H. C. Ørsted 31. Julii 1821.................... - 29

Pastor Schröter J. G. Forchhammer 14. August 1821.. - 33

J. G. Forchhammer - H. C. Ørsted 5. Septbr. 1821..................- 34

N. Holm - J. G. Forchhammer 2. Oktbr. 1821 ... - 35

J. G. Forchhammer - sin Moder 13. Nobr. 1821........................- 36

Pastor Schröter - J. G. Forchhammer 18. Junij 1824 ... - 37

— - — — 29. Septbr. 1824 . - 41

— - — — 5. Oktbr. 1824... - 44

— - — — 24. Julij 1828.... - 48 s. 157 s. 158 s. 159 s. 160 s. 161 s. 162 s. 163 s. 164