Danmarks Breve

BREVE TIL OG FRA J. G. FORCHHAMMER:...

s. 98 BREVE TIL OG FRA J. G. FORCHHAMMER:

I. J. G. Forchhammer og Jac. Berzelius. 1834—1845.
Kbh. 1920.

II. J. G. Forchhammer og Sv. Nilsson. 1822—1845.
Kbh. 1922.