Danmarks Breve

REGISTER. Ahlefeldt, J. H., 22 f. ...

s. 195 REGISTER.

Ahlefeldt, J. H., 22 f. —, S. C.,
g. m. General P. E. Gähler,
57.

Arensbach, E. M., 183, 185. —,
E. N, 183. —, F. L., 183.

v. Arnim, J. E, 178.

Beck, C. F., 107—9, 122.

Berckentin, C. A., Greve, 3,
11. —, Louise, g. m. C. S. v.
Plessen, 11—13, 15—21,
26—28, 39—44, 47—49, 55,
58,117,160,168.—, se
Callenberg.

Beringskiold, M., 84, 95, 97,
105, 178.

Bernstorff, A. P., 164, 187. —,
J. H. E., 5, 7—9, 25, 41—43,
59, 114—16, 163.

Berregaard, E, g. m. C. v.
Brandt, 184.

Beuthack, A. C., 33—39, 169
f., 175.

Biehl, Charl.Dor.,II—VIII., 165
f.—, C., 166. —, Chr.,166. —,
Chr. Em., 29 f., 166. —, Cl.,
166.—, seBrøer,Hildermann,
Schlichtkrull.

Bielke, H. C. F., 131. —, se
Numsen.

Blechingberg, D., 118, 183. —
se Bruun.

Blosset, Marquis, 82.

Borck, A. H., Baron, 57, 173.

Bornemann, V., 75—77.

Braem, G. A., 84 f.

Brambilla, A., 66, 177.

v. Brandt, C., 184. —, E., Greve
38, 61 f., 84, 100, 124—27,
144, 146, se Berregaard.

Bride, Kapt., 129.

Bruun, A., 183. —, C. S. F.,
g. m. D. Blechingberg, 183.

Brøer, S.H.,g.m.C. E.Biehl. 166 f.

Buchwald, A. S., g. m. Greve
U. A. Holstein, 51, 57. —,
J. H., g. m. 1. Greve C. F.
Moltke, 2. m. C.A. v. Plessen,
51, 57, 172.

Bülow, F. L. E., Baron, 60,
129 f., 172. —, Joh, IV ff.

Bøhm,C,43,170.—,seHolmsted.

Callenberg, A. S., Grevinde,
g. m. G. U. v. Berckentin.
40, 55.

Carl, Landgreve af Hessen,
10 f., 138, 157—64, 168, 187.

Caroline Mathilde, Dronning,
11—22,26-28,39—49,51—57,

Af Navnene i Anmærkningerne er kun optaget et Udvalg.
s. 196 63—67, 78, 83—85, 87,
90—94, 101, 107, 113 f..
116—19, 122, 128 f., 135—44,
152, 160, 170 f., 176 f.

Charlotte Amalie, Prinsesse, 82.

Christian VII, Konge, 2—164,
175.

Crone, J. V. F., Friherre, 131—3.

Danneskiold-Laurvig, A. S., g.
m.Baron F. L. E. Bülow, 57,
172. —, C. C. Greve, 2.

Danneskiold-Samsøe.F.,Greve,
8 f, 14, 22, 25.

Desmars, C. A. D., g. m. C.
G. Pilo, 30.

Drieberg, C. A. V., 28.

Eigtved, S. D. C., g. m. J. C.
K. Kragenskiold, 160—3,
188. —, se Walther.

Eickstedt, H. H., 86, 95, 97 ff,
108, 127.

V. Eyben, E. M. S., 44 f., 57,
171.

Fabricius, C., 171.

Fabritius de Tengnagel,C.A.,57.

Falkenskiold, S. O., 86 f.

Fistaine, J. F., 171.

Frederik V., 2, 4—6, 166.

Frederik (VI), 41, 78 f., 119 f.,
156 f., 170.

Frederik, Arveprins, 7, 62, 82
f., 97, 99, 115, 130, 133, 153 f.

Fædder, C., 132.

Gabel, J. J., 109 ff., 182. —, S.,
g. m. B. Dragun, 183. —, se
Rosenkrantz.

Georg Ludvig, Hertug af Brunsvig,
33.

Gersdorff, C. T., g. m. H. C.
Schimmelmann, 57.

Goodridge, 34.

Gram, se Reventlow.

V. Grambou. H. J., 131—33.

Gude, H.. S6 f., 89 f., 179.

Guldberg, O. H., 97 ff., 105,164.

Gyldencrone, C. V., 107, 182.

Gähler, se Ahlefeldt.

Haxthausen, C. A., Baron,
84. —, G. C., Greve, 84.

Hesselberg, H. J. H., 86 f., 89
f., 95, 178—80.

Hielmstierne, H., 36 f.

Hildermann. C. S., g. m. C.
Biehl, 166.

V. Hobe, L. L., 108.

Hoick, C. F. V., Greve, 3 f.,
26—28, 36—38, 51, 55 f., 61,
172, 174 f. —, M., Komtesse,
g. 1. m., V. A. V. d. Lühe,
2, m. C. F. Numsen, 56, 61,
132, 174 f.

Holstein. U. A., Greve, 129. —,
se Buchwald.

Holmsted, A. S. A., g. m. C.
Bøhm, 43, 170.

Horn, A. C. M., g. m. B.
Schiøtt, 183. —, F., 75 f.

Hornemann, se Pauli.

Høyer, C., 171

V. Ingenhaven, C. F., 33 f.—, se
Krabbe.

Jessen, N. J., 97 f., 100.

Johannsen, F., 180.

Juliane Marie, Dronning, 26,
53, 97, 99, 115. 153 f.

Juel, J., 171.

Juul, C. F., 28 f.

Kardorf, U. A., 90, 95, 179 f.

Keith, R. M., 91—4, 128, 180f.

Kirchhof, J., 3 f., 23 f., 140,
167. —, se Thaulow.

Knuth, F. J. M., g. m.
Baron M. H. Løvenskiold,
164.

s. 197 Krabbe, M. M, g. m. C. F.
v. Ingenlmven, 33 f.

Krag, D. C. F., 188. —, se
Zumbildt.

Kragenskiold, J. C. K, 160—62,
187 f. —, se Eigtved.

Krogh, F. F, 57, 161.

Køller-Banner, G. L, 95—100.
106, 120 f, 123 f, 158, 179 f.

La Tour, 44—46, 54, 57, 171.

Laurent, P, 137, 186 f.

Laurvig, se Danneskiold.

Levetzow, H, 175.

de Llano, S, 57, 172.

Louise, Dronning, 14.

Louise, Prinsesse, g. m. Landgreve
Carl, 10, 17, 168.

Louise Augusta, Prinsesse, 129.

Lühe, V. A, 131.—, se Holck.

Maes, C. D. R, 169.

de Malleville, Th., 173. —, se
Meyer.

Mandelberg, J, 170.

Meyer, J. M, g. m. Th. de
Malleville, 57, 173.

Moltke, A. G., Greve, 7, 22,
25, 137, 139, —, A. H, 3. —,
C. F, Greve, 22, 44.

Nielsen, G, 11, 18 f, 157 f.

Numsen, B. Ø. M, g. m. J. P.
Bielke, 82 f. —, F, 79, 86.

Osborne, J, 28, 169.

Pauli, U. A, g. m. O. Hornemann,
57, 173 f.

Perkentin, se Berckentin.

Pilo, C. G, 29 f., 169, 171.

Pleckenberg, se Blechingberg.

Plessen, C. A., 57. —, se
Berckentin.

Piper, A. F, 188. —, F. S, g.
m. L. N. K. v. Schmieden,
188. —, J. B, 188. —, se
Voltelen.

Quist, F, 2.

v. Raben, M, 164.

Rantzan-Ascheberg, S. C,
Greve, 58, 84 f., 93 f, 100,
105 f, 111, 115, 175, 182.

Reventlow, D, Greve, 3, 5—7,
25, 60, 71, 124 f, 135—46,
151, 154, 166 f. —, F. L,
Komtesse, g. m. 1. C. F. v.
Gramm, 2. m. Greve C.
Stolberg, 21.

Reverdil. S. E., 5, 11, 24—26,
31f, 82, 125, 143f, 146, 158 f.
161 f.

Rosenkrantz, B. S, g. m. C.
C. Gabel, 51, 172. —, I, 150. .

Rothe, Th., 77.

Saint-Germain, C. L, Greve, 6.

Sames. C. V, 180.

Sarti, G, 64 f, 130 f, 176, 186.

Schack, E. C, 98.

Schack-Rathlou, J. O, 3f, 139.

Scheibe, C. F, 120, 184.

Schilden-Huitfeldt, H. H, 57.

Schimmelmann, T., Greve,
57. —, se Gersdorlf.

Schiøtt, se Horn.

Schlichtkrull, M., g. m. C. Biehl,
166.

Schmettau, H. V, 148.

Schulenburg, V., Greve, 173.

Schumacher, A., 127, 184 f.

Schumann, C. V. D., 65 f, 177.

Sophie Magdalene, Dronning,
6—13, 26, 63, 65-67, 116,
168, 175 f.

Sophie Magdalene, Prinsesse,
11.

Sperling, J. U, 4, 22 f.

Stolberg, se Reventlow.

Struensee, C. A., 57.—, J. F.,
Greve, 37, 49—55, 83—88,
90-95, 98 f, 100—13, 116
s. 198 f., 121 f., 123—5, 127 f.,
130-3, 184 f.

Sturz, H. P., 171, 181.

Støvlet-Kathrine, se Beuthack.

Thanlow, F., g. m. J. Kirchhof,
167.

Thott, O., 25.

Uldall. P., 118.

Undall, A., 89, 179.

Walther, C. S., g. m. N. Eigtved,
161 f.

Warnich, H. J., 171.

V. Warnstedt, F. C., 57,
172—74.

Vilhelm IX., Landgreve, 11.

Vilhelmine Caroline, Prinsesse,
11.

Winterfeldt, J. B., 84 f.

Wohlert, H. F.. 130, 185.

Voltelen, J. B., g. m. A. F.
Piper, 188.

Zumbildt, K., 188.