Danmarks Breve

TIL ILLUSTRATIONERNE. Titelbillede...

s. 194 TIL ILLUSTRATIONERNE.

Titelbillede: Johan v. Biilow besøger Dorothea Biehl. Efter Originaltegning af Prof. Carl Thomsen.

Til Side 16: Overhofmesterinde Louise Plesssen, født Grevinde Berckentin. Efter Originalmaleri paa Sierhageni Holsten, tilhørende Fru Grevinde Scheel-Plessen.

Til Side 44: Blandt Bilag til Dronning Caroline Mathildes Kasseregnskab 1772 findes fire af Peter Als i Vandfarve udførte Skizzer til et større Maleri, bestilt 1. Juli 1771 efter Dronningens Forskrift og Ordre fra Struensee. Den gjen-givne Tegning, udført før 15. Juli, forestiller Dronningen hvilende paa en med grøn Silke overtrukken Sofa paa Hirschholm Slot i Havekabinettet ud til Prinsens Have. Dronningen er klædt i rosenrødt Negligé, overtrukket med Musselin. Kronprins Frederik staar ved hendes Side iført en Slaabrok, han bar 1. Juli, Det bestemtes først 6. Jan. 1772, at den af de fire Tegninger, der godkjendtes af Dronningen, skulde sendes til Hertugen af Gloucester til Italien.

Til Side 19: Struensee, efter Originalmaleri.