Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes George Christian Laub FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1822-04-12)

Fra Otto Laub til lians Brødre Frederik og George Laub *) .
Roskilde 12. April 1822.

Kjære Brødre! — — og nu til det egentlige Brev, som er tænkt om ikke skrevet 4. April 1822.

Først min Gratulation saa varm og inderlig, som jeg kan give den! Tro ej. at fordi jeg ej har skrevet, vi derfor har glemt Eder her! Ved en Kop Chokolade erindrede vi ej alene Eder men og det hele Frørup. Ved mit Ophold i Kjøbenbavn har jeg moret mig saa godt, som det kun var muligt. En omstændeligere Fortælling s. 8 maa bie til en anden Gang, naar Tiden tillader det. Kun dette vil jeg sige, at jeg er bleven bekjendt med et inderlig godt Menneske, en Søn af Faders bedste Ven, med Christian Mynster [O. H. Mynsters ældste Søn, født 15. August 1804, † 7. November 1877], som jeg vil ønske holder ligesaa meget af mig, som jeg af ham. — —

Eders oprigtige Ven og Broder Otto Laub.

P. S. Imorgen er det Konfirmationsdag her, og jo ligesaa i Frørup. Da gaar I vel alle i Kirke. Jeg ønsker dem alle ret af Hjertet til Lykke; og dersom der er Nogen, som jeg kjender, saa hils dem! — Om jeg da vil erindre, hvad der skete for et Aar siden, er der vel Ingen, som tvivler om.

Til Frederik: Er Storken kommen? og naar?