Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1830-01-12)

Fra Laub til hans Fader.
Kjøbenhavn, 12. Januar 1830.

Min kjære gode Fader! Jeg har ikke skrevet til Dig den 10de [hans Faders Fødselsdag], men jeg har idag skrevet til Mølleren; og jeg har endnu gjort Mere idag: jeg har siddet ved det grønne runde Bord, og har hørt Pedellen læse: „Laudabilis et quidem egregie;“ og Bedstefader [gamle Professor Zinck] har erindret om en gammel tydsk Psalme: „Herre, jeg er ringere end al Din Miskundhed!“ — og han og Bedstemoder har grædt over mig, og vi er dog Alle saaglade; — og Mynster har trykket mig i Haanden, og saa usigelig kjærligt bedet mig gratulere Dig; og Ernst Glaussen har bedet mig at nævne sig i mit Brev; og Swanes Børn har hoppet og klappet i Hænderne, og Tante Jette og Vilhelm *) og Frederik har omfavnet mig og lavet Biskop, og Zeuthen og Christian Mynster og Bøgh og Schou har ledsaget mig den hele Tid, og saa Mange, som jeg ikke kjender, har gratuleret mig; og nu — vil jeg gratulere min kjære, kjære Fader til den 10. Januar! Hils min velsignede Moder og Tante Hanne og Alle fra Din Otto.

Næste Gang faar Du udførlig Underretning om det Hele. Endnu et Brev skal jeg skrive, kan Du gjætte, hvorhen? [Hans Forlovede, Sanne Tostrup, og hendes Moder bode dengang hos nogle gamle Paarørende i Faaborg, men senere i Frørup Præstegaard.]