Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Peter Gutzon Mynster FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1833-11-11)

Fra Laub til Christian Mynster.
Borchs Kollegium, 11. November 1833.

Kjære Christian! Din Søster Constance fortalte mig igaar, at Du havde skrevet noget Smukt, som hun skulde fortælle mig, men hvad det Smukke var, vidste hun ikke mere: „Jeg maatte selv tænke mig det.“ Jeg vilde dog helst høre det af Dig selv, og Du kan sige det om igjen i Frederiksborg, thi der, haaber jeg sikkert, vi skal ses den 20de. Meget Godt har Du allerede sagt mig i Dit Brev, og har svaret paa Meget, inden Du fik mit Spørgsmaal: Du har det godt, og har dermed sagt mig, at ogsaa jeg kan faa det godt, — maaske snart! Du veed om min store Lykke: jeg vilde gjerne kalde den med et langt bedre Navn; thi et Træf er det ikke. [Der var s. 33 dengang Sandsynlighed for, at Lanb skulde blevet Præst i Hedensted og Dalby i Fyn, men Forventningen gik ikke i Opfyldelse]. Det kunde gjøre mig ondt herved, at jegskal saa langt bort fra Dig. Vi ere i den Alder, hvor vi let kunde løbe bort fra hinanden, naar vi ikke længer vedblev at tale sammen og meddele hinanden. Men jeg vil først lære at glæde mig over det, som jeg endnu ikke ret kan begribe, og sidenefter sørge lidt over dette og andet Saadant eller tinde paa Midler til at forebygge det Sørgelige, — at skrive om vore Hjerteanliggender. Men derom vilde jeg nu ikke skrive. — —.

Jeg har forresten Intet at fortælle Dig; var der Noget, saa vidste Constance det. Jeg fik mig igaar Aftes en herlig Motion paa Komedien, og Du veed, jeg sætter megen Pris paa Alt, hvad der kan movere mig, og ikke blot mine Ben.

Hvad Godt, Du kan have at fortælle mig, venter jeg ikke at faa her eller i Frederiksborg, og derfor vil jeg besøge Dig hos Din Kone og i Din Præstegaard.

Lev vel! Din Ven

O. Laub.