Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Peter Gutzon Mynster (1836-04-23)

Fra Christian Mynster til Otto Laub.
Valløby, 23. April 1836.

Kjære gode Otto! Eders Valløby venners bedste Lykønskninger! Herren skjænke nu først og fremmest den kjære Sanne Helbred og Styrke; og saa være hans Haand over Eders lille Magdalene Louise [født 16. April], at hun maa skjænke Eder alle de Glæder, som en sød lille Pige kan skjænke sine Forældre. — —

Jeg var i Roskilde ved Stænderforsamlingens Aabning og overværede den udmærket skjønne og højtidelige Gudstjeneste, hvor Anledningen, Kirken, Prædikenen og det herlige af Basuner ledsagede Orgel med min Yndlingsmelodi „Lovsynger Herren“ forenede sig, for dybt at gribe Sjælen — —

Med Lindberg vil jeg nok udslette e’et [i „den Helligaand“], men ikke tillægge dets Beholdelse en Betydning, det aldrig kan erholde. Du har vel læst Sibberns heftige Angreb paa ham i den Anledning i Kbhvnsposten? hvis ikke maa Du læse det. Lev vel, kjære Otto med Din Sanne og Din lille Magdalene. Hils Dine kjære Forældre og bed dem imellem med Kjærlighed tænke paa mig; og hils alle Dine fra min elskede Caroline og Din Ven

Christian.