Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Peter Gutzon Mynster (1843-09-12)

Fra Christian Mynster til Otto Laub.
Valløby, 12. September 1843.

Kjære Otto! Ja, er det ikke jammerligt! Det er blevet den 15de; med den ovenstaaende 12te blev det ved Overskriften; men nu skal det blive Mere, i det Mindste til en ret hjertelig Taksigelse for de Dage, jeg tilbragte i Ryslinge. Du og Dine have Forstand paa, hvad en saa venlig Modtagelse vil sige for en Eneboer, der daglig mindes om de Dage, da han ikke var ene. Da jeg rejste hjemmefra med min lille Pige sent paa Aftenen, følte jeg mig saa ene; da jeg var hos Eder, var den Følelse mest borte; men da jeg saa kom hjem igjen, var jeg atter saa uhyre ene, ret inderlig forknyt, — det bedste Vidnesbyrd for, hvor kjære I Alle ere mig, hvor kjærlige Sjæle I ere, at 1 kunde forjage Bitterhederne, der ofte trænge sig frem. Jeg var for kort hos Dig; Tanken om saa snart at skulle rejse igjen, gjorde mig urolig stemt, saa at jeg ikke kom til Hvile hverken i Ryslinge eller i Frørup. Maaske havde jeg det bedst under vor Samtale den dejlige Aften, da vi kjørte hjem fra Frørup. Skal jeg leve og der bliver en næste Gang, slipper Du mig ikke saa snart. Hils Din kjære fortræffelige Sanne fra mig og fortæl hende, hvad hun da vel nok veed allerede, at jeg havde det saa inderlig godt i hendes hyggelige Hus, og at hendes Venlighed gjorde mig saa godt; og hils Gamle og Unge i Frørup venligst, og sig dem, at s. 79 jeg kun beklager, at jeg ikke var dem til Byrde i ligesaa mange Dage, som dengang Timer. Gud veed, om jegtiere naar Ryslinge og Frørup, men saa maa det blive paa længere Tid! — —

Din Chr. Mynster.