Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Peter Gutzon Mynster FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1850-10-01)

Haagerup, 1. Oktober 1850.

Kjære Christian! Da jeg har mærket, at din forstokkede Taushed endog den 6te August ikke har ladet sig bryde ved min den 15de, saa vil jeg nu forsøge, om s. 221 den vil vige for det Budskab, at Sanne i Søndags Eftermiddag Kl. 3¾ fødte en rask lille Dreng, og at Alt er godt. Hils Stella, i hvem jeg haaber at faa en tro Bundsforvandt imod dig og Børnene — —

Din tro Otto.