Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Peter Gutzon Mynster (1850-10-06)

Fra Christian Mynster til Otto Laub.
Valløby, 6. Oktober 1850.

Nn, min kjære Otto kommer jeg til Haagerup med Stormskridt, væltende alle Skandser og Barrikader. som Sogneforstanderskab, Provsteskab og alt det andet Skab har opkastet omkring mig, og som Skandsestormer kommer jeg farende ind til Dig med Hurraraab, — Hurra for Drengen, Hurra for Drengens herlige Moder, der har skjænket Fædrelandet saa mange raske danske Drenge, og Hurra for Faderen, som fryder sig over den dejlige Flok! Gud velsigne Dig og hende og alle Eders kjære Børn, som han hidtil har velsignet Eder, I Velsignede! — Stella istemmer mine Lykønskninger af ganske Hjerte, men beder mig sige Dig, at hun ikke veed, hvor Du vil hen med Dit: „Jeg haaber i hende at faa en tro Bundsforvandt imod Dig og Børnene.“ Det maa nu Du og hun om; men det veed jeg, at jeg i hende har en tro Bundsforvandt i at elske Eder og i at længes efter at se Eder midt i Eders Flok i det hyggelige Hjem. — —