Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Peter Gutzon Mynster (1852-04-26)

Fra Christian Mynster til Otto Laub.
Valløby, 26. April 1852.

Kjære Otto! Ved et Brev fra Bergenhammer fik vi for nogle Dage siden at vide, at min Søster Jakobine er rejst til Konfirmation i Haagerup, — en aldeles uventet Historie for os Valløbyere, der ikke havde Anelse om nogen af de to Begivenheder. Vi have ingen Grund til at henregne Beretningen blandt Mytherne, naar vi kombinere Data: Jakobines Trækfuglenatur, der fører hende med samme Sikkerhed fra Maribo til Haagerup, som Storkene føres fra Pharaos Moser til de danske Enge, — din Søns uomtvistelig forestaaende Afgang til Sorø, — og den ottolaubske Families konservative Karakter, der ikke tillader den, uagtet Leys Anstrengelser, at anse Konfirmationen for en ganske overflødig Ceremoni. – – Gud være med Eder, I kjære gamle trofaste Venner, og med Eders kjære Søn! — — Vi have endnu ikke ganske kunnet sætte os ind i Flytte-Ideen fra Valløby til Karise. Du, som engang flyttede fra Ryslinge til Haagerup, kan let sætte dig ind i, hvad der foregaar i os i den Retning. Vi ere ikke glade men ret fornuftige. Karise og Alslev Menigheder have fra alle Kanter det bedste Vidnesbyrd om Sædelighed og endog Kirkelighed, Karise Kirke er ualmindelig smuk og har et dejligt Orgel. Herved kan s. 244 jeg maaske hjælpes til at faa den nye Psalmebog lettere indlæmpet med en Del af de dejlige Melodier fra Vartov, hvad jeg meget spekulerer paa. Vil Gud, tager jeg Afsked paa Christi Himmelfartsdag, og indsættes 6te Søndag efter Paaske af min gamle Religionslærer, Provst Neergaard i Faxe — —