Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Peter Gutzon Mynster (1854-11-14)

Fra Christian Mynster til Otto Laub:
Karise, 14. November 1854.

Kjære gamle Ven! Jeg kan ikke sige Dig, hvor jeg blev glad og overrasket. Efterhaanden havde jeg ment, efter hvad man fortalte, at maatte opgive Haabet om at faa Dig til Biskop i Viborg; og første Gang jeg gjennemløb Avisen, hvori det stod, havde jeg overset det, og Stella ligedan. Det er den danske Kirke, som har faaet Dig til Biskop, og saaledes har jeg ogsaa faaet Dig, og jeg er glad, maaske mere, end Du selv endnu. Men Sanne og Dine Børn og Sødskende og Slægt og Venner glæde sig derover; Din Glæde er der, og kommer endnu anderledes, naar Du mærker Herrens Velsignelse over Dig. Ja, Herren velsigne Dig og al Din Gjerning og Sanne og Eder Alle! Saa vaaset mit sidste Brev end var, kunde Du dog nok se deraf, at min Stemning for denne Sag var, som Du ser den her. — Og hvor Din gamle Moder er glad! og hvor dejligt, om I endnu havde Eders Fader saaledes, at I kunde se hans Glæde! — Men jeg mærker nok, at jeg faar ligesaa lidt Skik paa dette Brev som paa hint. Vel lyrisk farer jeg fra det Ene til det Andet; men der er en Grundfart igjennem mig, og det er Glæden over, at vor Kirke har faaet Otto Laub til Biskop. Gud velsigne og glæde Dig!

Din gamle Ven Chr. Mynster.