Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Peter Gutzon Mynster FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1854-11-12)

Fra Otto Laub til Christian Mynster.
Gislev Præstegaaad, 12. November 1854.

Kjære Christian! Det er ikke en Tak for Dine mange kjære Breve og alt Dit Venskab, jeg her vil sende s. 281 Dig, men jeg kan ikke Andet end forberede Dig paa en stor Sorg, som Gud endnu kan vende til en stor Glæde; men vi veed ikke. Min Sanne blev paa Tilbagevejen fra Langaa og Sludegaard, hvor hun var saa lykkelig, saa syg, at vi maatte lægge os ind hos vore Venner her. Alt er gjort, hvad der kunde gjøres; hendes svære Lidelser ere stillede, men Ondet (i Underlivet) er ikke hævet. Jeg har siden Torsdag Aften, da det skete, rejst frem og tilbage mellem hende og mit Hjem (2½ Mil) med Lægen eller ene, og jeg kan holde ud at gjøre det, saa længe det skal være, naar jeg maa ende med at føre hende hjem til alle Børnene. Men vi ere i Guds Haand.

Den 13de. Faren er endnu stor — men hun er som en Engel. Hun har talt Meget med mig.

Din O. L.