Danmarks Breve

BREV TIL: Sanne Laub FRA: Frederik Ludvig Mynster (dato ukendt)

Sanne Laub født Tostrup.
Født 14. August 1807, † 26. November 1854.

Saa mildelig falder
Hver Taare, Din Bortgang fremkalder;
Ja midt i vor Smerte
Den lindrer vort saarede Hjerte;
Forbarmeren tøved,
Før Mildhed han øved,
Da kom han i Stilhed og endte Din Nød, —
Sød er den Retfærdiges Død.

Du salige Gode!
Din Hjælp kom fra Ham, hvem Du trode;
Vi længes og græde,
Og ane Din himmelske Glæde,
Og skue tilbage Med Suk til de Dage,
Da Du gjorde fro Dine Børn og Din Ven, —
De svunde saa hastelig hen.

O bed for os Alle,
At naar vi for Høstleen falde,
Vi frelste maa stige,
Som Du, til Forklarelsens Rige!
Farvel nu saa længe! —
Ak Taarerne trænge
Sig frem, og Erindringen vaagner igjen
Om alle de Aar, som svandt hen.

F. L. Mynster.