Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Lassen Martensen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1854-12-04)

Fra Biskop Laub til Biskop Martensen.
Haagerup, 4. December 1854.

Tak, kjære Biskop Martensen, for det kjærlige Brev, som De anden Gang har sendt mig! Jeg er endnu ved godt Mod, men jeg kan ikke Andet end tro, at der forestaar mig endnu en Prøvelse, en Tid, da jeg skal føle min Ensomhed og trykkes af den; og først naar jeg derefter kan sige: „Min Sjæl, kom igjen til Din Rolighed!“ da er jeg, hvor jeg skulde føres hen. At min Kones Død, netop paa denne Tid har providentiel Betydning, derpaa er jeg vis, maaske tillige med Hensyn paa mit Forhold til Dem: Jeg havde ikke trot, at jeg saa snart og saa let kunde komme til at meddele mig saa uforbeholdent til Dem; og det er mig af megen Betydning for min Fremtids Virksomhed. I Morgen skal min Kone begraves. De vil derfor undskylde, at jeg fatter mig kort og nu indskrænker mig til at sige, at jeg haaber omtrent en Ugestid før Indvielsen at være i Kjøbenhavn.

Deres hengivne O. Laub.