Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Lassen Martensen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1860-12-13)

Fra Laub til Martensen.
Viborg 13. December 1860.

Kjære Biskop Martensen! Endnu er jeg vel ikke saa vidt, at jeg kan skrive egentlige Breve, men jeg kan dog ikke længer udsætte at takke Dem, fordi De saa kjærligt har tænkt paa mig. Jeg kan nu være oppe omtrent den halve Dag, og trænger kun til at faae flere Kræfter. Al Fare, forsaavidt her har været nogen, tør ansees for overvunden. — —

Jeg har under min korte Sygdom, — saa kort og smertefri, at jeg ikke kan forstaae den paafulgte Afkræftelse, — bestandig kunnet beskjæftige mig med Læsning, og har derfor havt megen Glæde af den Bog, som Ludvig Mynster i forrige Uge sendte mig (J. P. Mynsters Breve), s. 49 og som De nu ogsaa kjender. Kun var jeg nær ved at spørge: skulde der ikke være Mere (nemlig foruden det Meget, som her er) — i saa langt et Tidsrum? og, foruden hvad Andre have tilintetgjort: har ikke Mynster selv skaaret for Meget bort? hans Søn har neppe gjort det.

Gud give Dem, kjære Biskop Martensen, og alle Deres Glæde og Velsignelse i den forestaaende Juul og i det nye Aar.

Deres O. Laub.