Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1863-04-30)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn. 30. April 1863

Hermed, kjære Biskop Laub, sender jeg Dem en liden Tale, som jeg ikke har kunnet holde tilbage *) . — — — Gud befalet!

Deres hengivne H. Martensen.