Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1863-10-10)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 10. October 1863

Hermed, kjære Biskop Laub, sender jeg Dem hosfølgende Skrift *) , om hvilket uden Vanskelighed kan forudsees, at det ikke vil skaffe mig personlige Behageligheder, men som jeg har skrevet for Sagens Skyld og for efter Evne at bidrage til Luftens Renselse, da denne i den senere Tid har været og er trykkende.

Deres H. Martensen.