Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1863-12-26)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 26. December 1863

— — — Jeg indskrænker mig derfor til at ønske Dem en glædelig Juul og et lyksaligt Nytaar, idet jeg tillige beder om den vante venlige Modtagelse for disse Prædikener og Sørgetalen over Kongen. Herren lade i sin Naade snart lysere Tider oprinde for vort dyrebare Fædreland!

Deres hengivne H. Martensen.