Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1867-11-20)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 20. Novbr. 1867

Kjære Biskop Laub! De havde ganske Ret i Deres sidste Brev *) , at jeg var sysselsat med at skrive en Bog. Her er den da **) som mit: Dixi et liberavi an imam! Meddeel mig snart Deres Tanker. Det er jo saa at sige res desperata, at Loven fremkommer som Regjeringsforslag, og at vi først skulle have Kirkecommissionen bagefter. Det er Tyranni og Despotisme. Jeg havde ikke ventet dette af Kierkegaard. Skulde der dog slet Intet være at foretage, i ethvert Tilfælde som et Vidnesbyrd?

Deres hengivne H. Martensen.