Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1871-05-08)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 8. Mai 1871

Her, kjære Biskop Laub, har De da Ethiken *) . At De saa længe Intet har hørt fra mig, grunder sig, som De vel kan tænke, deri, at jeg har været optagen af dens Udgivelse. Og nu maa den foreløbig gjælde for et Brev. Jeg veed, den kommer til en lector benevolus. -— —.

Deres hengivne H. Martensen.