Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Lassen Martensen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1871-05-11)

Fra Laub til Martensen
Viborg 11. Mai 1871

Kjære Biskop Martensen! Medens jeg bereder mig til en Visitatsreise, kommer Deres Ethik ind ad Døren til mig, og jeg kan ikke Andet end strax med et Par Hastværkslinier at bringe Dem min foreløbige, men inderlige Tak for denne saa længselsfuldt imødeseete Gave. Det har været mig en stor Glæde allerede at see denne Bog, see, at den nu virkelig er bleven færdig og kan gaae ud i Verden.— — —.

Naar jeg faaer lidt Ro, hører De igjen og ordentligere fra mig. Det er mig saadan en underlig Tanke, at jeg nu har naaet, hvad jeg i saa mange Aar har s. 238 tænkt mig som det Sidste, jeg endnu trængte til, for at blive færdig som Theolog, — saaledes som man her bliver det. — —

Deres taknemlig hengivne O. Laub.