Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1873-08-03)

Fra Martensen til Laub
Strandlyst. 3. August 1873

– – – –. Og dernæst, kjære Biskop Laub, lad mig af Hjertet lykønske Dem til Deres Fødselsdag, og takke Dem for Alt, hvad De har været og er for saa Mange, mig inclusive. Herren velsigne Dem og opholde Dem end længe for den danske Kirke, for Deres Venner, for Deres Børn og Nærmeste i den Kraft, der vil være stærk i vor Skrøbelighed og, selv naar vi ere fremrykkede i Alder, vil vedvarende forynge og fornye os i det indvortes Menneske! Den Kjærlighedsaand, der udgaaer fra Dem, kjære Biskop Laub, spores i sine stille Virkninger trindtomkring i vort Land. Maatte De dog end længe være os Alle til Opbyggelse og Bekræftelse! Vi trænge i Sandhed dertil, og jeg ikke mindst. – – – –.

Deres inderligt hengivne H. Martensen.