Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1873-10-14)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 14. October 1873

— — — —· Det forholder sig desværre saaledes, at det er gamle Fenger paa Christianshavn, der har udgivet den forfalskede Katechismus. Imidlertid har jeg i min Skrivelse til Ministeriet, der afgaaer i disse Dage, ikke taget Hensyn til ham, om hvem jeg jo ikke veed officielt, at han er Udgiver, men kun til Katechismen selv, hvis Forhold til den autoriserede Vaisenhuusudgave jeg har oplyst, idet den heelt igjennem har udstødt Skriftprincipet i luthersk Forstand, og kun sat Skriften paa anden Plads, og det mundtlige Ord eller Traditionen paa første Plads. Forøvrigt er der lagt til Grund en ældre Katechismusudgave, der findes i Kingos Kirkepsalmebog. Men selv om man vilde betragte denne som det Normale, bliver Resultatet det samme, — Forfalskning. Stedet om „Daabsordet“ er det Værste og alene tilstrækkeligt til at vise, at denne Katechismus ikke kan taales i Skolerne, eller ved Confirmandunderviisningen Jeg har derfor indstillet, at denne Katechismus uopholdeligt sættes ud af Brug ved et Circulaire fra Ministeriet, og forøvrigt henstillet, hvorvidt Ministeriet maatte finde sig foranlediget til at foretage noget Yderligere i denne Sag, Jeg har tillige udtrykkeligt yttret, at jeg forudsætter, at denne Sag, der angaaer hele Folkekirken, forelægges de andre Biskopper. Det er nødvendigt, at den s. 316 afgjøres ifølge Biskoppernes eenstemmige Dom. Og paa Eenstemmighed kan jeg her ikke tvivle. — — —

Deres H. Martensen.