Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1873-11-15)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 15. November 1873

— — — —· Nu ere da Valgene foretagne. Den samme Historie igjen! Finansloven vil man vel denne Gang neppe nægte, men paa enhver Maade berede Ministeriet Fortrædeligheder. Ministeriet hviler ikke paa Roser. Men jeg har ikke kunnet undlade at tænke paa de Mænd, som i sin Tid stemte imod Grundloven, og som havde min fulde Sympathie: A. S. Ørsted, Mynster, Scavenius og Fl., hvis Minde nu burde fremdrages. Det er meget alvorlige Tider, vi gaae imøde. — — —

Deres H. Martensen.