Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1879-04-20)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 20. April 1879

– – – – – – – – Tak, kjære Biskop Laub, og atter Tak for hvad De har været mig og er mig. De er tilvisse en Correspondent, til hvem jeg gjerne skrev et længere Brev, fordi vore Sjæle og Aander ere i væsentlig Correspondens. Herren skjænke os endnu nogle gode Aftentimer tilsammen. Vi ville bede med hverandre: Bliv hos os Mester, Dagen helder!

Deres hjertelig hengivne H. Martensen.