Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Andreas Herman Kalkar (1868-05-13)

Fra Kalkar til Laub.
Gladsaxe, 13. Mai 1868.

Kjæreste Ven! Længe har jeg tænkt, at jeg engang skulde komme til at tilskrive Dem under alle disse Valgmenighedslovs Forhandlinger, men har dog aldrig havt rigtig Lyst dertil, thi der var i mig en uhyggelig Følelse under alt dette; jeg kan ikke faae Fornemmelsen ud af mit Sind, at der ingen Sandhed er i hele Bevægelsen, og at man mener noget Andet end det, man taler om. Nu har man da endelig faaet en Lov istand, som hverken s. 146 er noget heelt eller noget halvt; saa tænker jeg, man kommer til Ro, indtil der igjen hittes paa noget Nyt, — for at holde Folk iaande. Mig forekommer det dog, at man trænger langt mere til at benytte det Gode, vi har faaet, end at optænke nye Paafund. Jeg troer endnu, at dersom vi ifjor havde faaet et almindeligt Kirkemøde istand, da vilde Sagen have stillet sig anderledes.— —

10