Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Kierkegaard FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1877-10-02)

Fra Laub til Kierkegaard.
Viborg, 2. October 1877.

Kjære Biskop Kierkegaard: Lad Vedlagte sige Dem. hvad jeg kun med faa Ord kan antyde: at jeg staaer i Begreb med at sige Farvel (til Foraaret) til det, som i 23 Aar har været mit Kjæreste, og at jeg ligesaa fuldt eller tillige paa Grund heraf — efter en uundgaaelig Krisis paa Sjæl og Legeme — fortsætter det samme i Omfang indsnævrede, men desto inderligere ͻ: i det Inderste, hvor alle mine 72 Aar have samlet sig, desto s. 271 rigere Liv, som igjennem det hele Aar fra 10. September 1876, fuld af Glæde over Guds og Menneskers overstrømmende Kjærlighed. Og naar saa De har forstaaet, hvad her ikke engang er sagt, saa siig det igjen til de andre Venner omkring Dem, som De vil vide at finde.

Af Hjertet Deres O. Laub.