Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Kierkegaard FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1877-10-12)

Fra Laub til Kierkegaard.
Viborg, 12. October 1877.

Kjære Biskop Kierkegaard! Endnu kun det ene Ord Tak — for det som nu kom med Posten — og for Alt! — og saa den Bøn: skriv aldrig mere, naar det i saa høi Grad forværrer Deres Tilstand! — eller: skriv kun, hvad det kan glæde Mange at læse! Ogsaa jeg maa kun skrive Lidt; — ogsaa uden Bogstaver leve vi sammen, kunne jo endnu komme til at tale sammen, — ja skulle det visselig tilsidst: der, hvor „saa frydelig med Venner i Lys vi tale“.

Men nu først Tak af inderste Hjerte for det Brev, hvori jeg finder vort hele Samliv som i et evigt Øieblik!

Deres taknemligt (thi De var den, som begyndte) hengivne

O. Laub.