Danmarks Breve

BREV TIL: Louise FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1876-11-14)

Fra Laub til H. M. Dronning Louise.
Viborg, 14. November 1876.

Allernaadigste Dronning! Da jeg d. 10. September saa uventet blev forhindret i at udføre min Gjerning i den fornyede Domkirke, var det mig en Trøst at mærke den hjertelige Deeltagelse, som mødte mig fra Alle. Men iblandt de mange Beviser paa denne almindelige Stemning maa eet nævnes først, fordi det var det første. Jeg sad i mit eenlige Kammer og hørte Klokkerne ringe, som sagde mig, at nu begyndte Høitiden; der var Ingen, som kunde sige mig et kjærligt Ord, fordi Alle vare derovre i Kirken. Da kom der Hilsen fra min Konge og min Dronning. Den skulde sige mig, at jeg ikke var ene, at jeg var dog med i Forsamlingen, at s. 274 man dog betragtede mig som den, der indviede min deilige, min elskede Domkirke. Hvad jeg dengang følte, kan jeg aldrig glemme.

18

Allernaadigste Dronning! Maa det være mig tilladt ved et lille Billede af denne Domkirke og Huset med det eenlige Kammer at bringe min inderligste, vedblivende Tak for den Deel, som Deres Majestæt har i, at den Dag, som begyndte sørgeligt, endte som en af mit Livs bedste, uforglemmeligste. Deres Majestæt og Alt, hvad der hører Dem til, i Danmark og i fjerne Lande, skal altid være indesluttet i mine varmeste Forbønner.

Allerunderdanigst
O. Laub.