Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Louise (1876-11-17)

Fra Dronning Louise til Laub.
Bernstorf, 17. November 1876.

Med stor Glæde modtog jeg igaar det yndige lille Billede af den skjønne Domkirke, hvis Restauration jeg har fulgt med levende Interesse, og takker Dem hjertelig for de kjære Ord af Deres Haand, der ledsagede det. Jeg takker Dem, at De har betænkt mig og mine Børn med denne kjære Erindring om den Dag, der i al sin Glæde medbragte en saa stor Skuffelse for os og Mange, at den kjære Biskop ei var til Stede. Men Gud hørte den smukke, inderlige Bøn af Stiftsprovsten, der tandt en varm Gjenklang i de Tilstedeværendes Hjerter, og ikke mindre varm i vore, der deeltoge som Gjæster i Dagens Fest.

Med inderligt Haab om, at Viborg Domkirke og Alle, der elske og ære den kjære Biskop, maatte i mange s. 275 Aar see Dem i deres Midte, forbliver jeg med oprigtig Høiagtelse Deres meget hengivne

Louise.