Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Louise (1876-11-19)

Fra Kronprindsesse Louise til Laub.
Amalienborg, 19. November 1876.

Deres Høiærværdighed bedes herved at modtage min hjerteligste Tak for det venlige Brev, De har villet til sende mig tilligemed det smukke Photographi af Viborg s. 277 Domkirke og Bispegaard. Begge skal af mig med Taknemmelighed bevares, ligesom Mindet om vort smukke, uforglemmelige Ophold der i dette Efteraar stedse skal høre til mine kjæreste Erindringer.

Jeg haaber ikke at skuffe mig, naar jeg tør slutte af, at Deres Høiærværdighed har skrevet mig til, at den Upasselighed, som desværre dengang forhindrede Dem i selv at indvie den paany opførte Domkirke, nu ganske vil være overvunden.

Den Interesse, De stedse har glædet mig med at nære for vore Børn, opfordrer mig til herved at sende Dem et Photographi af de tre Ældste.

Med hjertelig Hilsen fra Kronprindsen forbliver jeg Deres taknemmelige

Louise.