Danmarks Breve

BREV TIL: Thyra FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1876-11-14)

Fra Laub til Hds.kgl. Høih. Prindsesse Thyra.
Viborg, 14. November 1876.

Deres kgl. Høihed, hvem min Ven, Biskop Martensen, kalder „sin kjære Prindsesse Thyra“, som ogsaa har viist mig saa megen Venlighed fra den første Gang, da De, uden Tvivl endnu som uconfirmeret, kom hen til mig, og gav mig saa troskyldig Haanden, for at fortælle mig, at De havde seet min Søn, — De vil forstaae, at ogsaa jeg kan ikke Andet end i mit Hjerte og mine Bønner kalde Dem min kjære Prindsesse, og stole paa, at De med den sædvanlige Venlighed vil modtage et Billede af de Steder, hvor De var d. 10. September 1876.

Deres kgl. Høiheds underdanigst hengivne.

O. Laub.